Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарадуда, Дмитро Віталійович-
dc.contributor.authorСобина, Віталій Олександрович-
dc.contributor.authorКачур, Тарас Валентинович-
dc.date.accessioned2020-12-09T10:56:31Z-
dc.date.available2020-12-09T10:56:31Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.citationМонографіяru_RU
dc.identifier.otherУДК 551.463.2 + 621.03.9-
dc.identifier.urihttp://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11811-
dc.descriptionКачур Т.В. Прогнозування надзвичайних ситуацій, які викликані по- жежами, в радіоактивно-забруднених лісових масивах України з викорис- танням розвідувальних безпілотних літальних апаратів: монографія / Т. В. Качур, М. М. Дівізінюк, О. В. Азаренко, В. О. Собина, Д. В. Тарадуда – Харків: НУЦЗ України, 2020. – 96 с.ru_RU
dc.description.abstractМонографія присвячена вирішенню важливого наукового завдання в галузі цивільного захисту – прогнозування надзвичайних ситуацій, викли- каних пожежами радіоактивно-забруднених лісів України, з використан- ням розвідувальних безпілотних літальних апаратів. У монографії проведено аналіз літературних та інформаційних дже- рел, на підставі якого визначено, що радіоактивне забруднення територій призводить до накопичення радіоактивних речовин різними видами флори і фауни, особливо лісовими масивами, які потрапили в зону радіоактивних викидів, пожежі в яких є одним із джерел забруднення атмосфери радіоак- тивними речовинами. Розглянуто основні етапи розвитку лісових пожеж, характерних для лісових масивів різних регіонів України, в горах і на рів- нинах. Розроблено математичну модель запобігання надзвичайним ситуа- ціям природного і терористичного характеру, викликаних пожежами радіо- активно-забруднених лісових масивів. Запропоновано методику прогнозу- вання надзвичайних ситуацій, викликаних пожежами радіоактивно- забруднених лісів України з використанням розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти другого (магіс- терського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державної служби України з надзви- чайних ситуацій, всіх, хто цікавиться проблемами забезпечення цивільного захисту.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherНаціональний університет цивільного захисту Україниru_RU
dc.subjectнадзвичайна ситуаціяru_RU
dc.subjectрадіоактивне забрудненняru_RU
dc.subjectбезпілотний літальний апаратru_RU
dc.subjectлісовий масивru_RU
dc.subjectпожежаru_RU
dc.subjectпопередження надзвичайних ситуаційru_RU
dc.titleПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ ПОЖЕЖАМИ, В РАДІОАКТИВНО-ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСОВИХ МАСИВАХ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВru_RU
dc.typeBookru_RU
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография Качур-Тарадуда.pdf2,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.