Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14851
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІванець, Григорій Володимирович-
dc.contributor.authorІванець, Михайло Григорович-
dc.contributor.authorГорєлишев, Станіслав Анатолійович-
dc.contributor.authorБаулін, Дмитро Станіславович-
dc.contributor.authorБашкатов, Євген Генадійович-
dc.date.accessioned2022-02-18T08:02:12Z-
dc.date.available2022-02-18T08:02:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14851-
dc.description1. Голован Ю.В., Козырь Т.В. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационно-методический комплекс. Хабаровск: Дальневосточный государственный технический університет. Изд-во «Проспект», 2015. 219 с. 2. Nivolianitou Z., Synodinou B. A Towards emergency management of natural disasters and critical accidents: The Greek experience. Journal of Environmental Management. 2011. Vol. 92. Issue. 10. P. 2657-2665. doi: org/ 10.1016/j.jenvman.2011.06.003. 3. Tiutiunyk V.V., Ivanetz H.V., Tolkunov I.A., Stetsyuk E.I. System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations. Sclentific Bulletin of National Mining University. 2018. Issue 1. P. 99-105. doi: org/ 10.29202/nvngu/2018-1/7. 4. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202018(КМУ). pdf . 5. Xu X.Y., Qi Y.Q., Hua Z.S. Forecasting Demand of Commodities after Natural Disasters. Expert Systems with Applications. 2010. № 37. Р. 4313-4317. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2009.11.069. 6. Liu W.M., Hu G.Y. Li J.F. Emergency Resources Demand Prediction Using Case-Based Reasoning. Safety Science. 2012. № 50, Р. 530-534. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2011.11.007. 7. Deng S.C., Wu Q., Shi B., et al. Prediction of Resource for Responding Waterway Transportation Emergency Based on Case-Based Reasoning. China Safety Science Journal. 2014. № 24. Р. 79-84. 8. Wang X. Zhuang Y. Forecasting Model of Unconventional Emergence Incident’s Resource Demand Based on Case-Based Reasoning. Journal of Xidian University (Social Science Edition). 2010. № 20. Р. 22-26. 9. Sheu J.B. Dynamic Relief-Demand Management for Emergency Logistics Operations under Large-Scale Disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Reviews. 2010. № 46. Р. 1–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2009.07.005. 10. West Virginia State Fire Commission. Requirements for West Virginia Fire Departments [Electronic resource]. Access mode: http://www.firemarshal.wv.gov/Documents/Multimedia. 11. Рогозін А.С., Пирогов О.В., Яровий Є.А. Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонах України. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: НУЦЗУ. 2016. № 23. С. 134–140. 12. Грибенюк А.Г., Тарасенко А.В. Оцінка готовності формувань до відмобілізування: критерії та засади. Системи обробки інформації: збірник наукових праць. Харків: ХНУПС імені Івана Кожедуба. 2014. № 2(118). С. 269–272. 13. Неклонський І.М., Самарін В.О., Харламов В.В. Спектральний підхід до оцінювання готовності аварійнорятувальних підрозділів до дій за призначенням. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: НУЦЗУ. 2016. № 23. С. 113–120. 14. Шевченко Р.І. Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня поширення небезпеки. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Харків: ХНАМГ. 2018. №142. С. 124–131.ru_RU
dc.description.abstractЗабезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій різного характеру є однією з найважливіших задач цивільного захисту держави, яка гарантує безпечні умови для життєдіяльності своїх громадян шляхом попередження, своєчасного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це вимагає надійного функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації. Надійність та адекватність реагування на надзвичайні ситуації забезпечується готовністю сил і засобів до дій при надзвичайних ситуаціях. В статье розроблена формалізована математична модель, яка реалізує принцип системного підходу до вирішення проблеми забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації в державі. Математична модель забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації включає математичні моделі оцінки потенційної технічної спроможності підрозділів цивільного захисту до виконання завдань за призначенням; оцінки готовності підрозділів цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях; оптимального розподілу обмежених ресурсів для забезпечення готовності підрозділів цивільного захисту до виконання завдань за призначенням; оптимізації територіальних структур цивільного захисту з урахуванням стану техногенно-природної загрози регіонів держави; прогнозу витрат коштів для ліквідації надзвичайних ситуацій; прогнозу технічного і людського забезпечення для ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, запропоновано керуючий алгоритм, який реалізує формалізовану математичну модель і передбачає виконання наступних процедур: збір та аналіз інформації про укомплектованість підрозділів технікою та особовим складом; оцінку потенційної технічної спроможності підрозділів до дій при надзвичайних ситуаціях; оцінки гото вності підрозділів щодо реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організацію матеріально-технічного, фінансового та людського забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій; оптимізації територіальних структур цивільного захисту з врахуванням стану техногенно-природних загроз регіонів держави; формування рішення щодо реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, оцінки ефективності та корегування рішень на основі аналізу дій підрозділів реагування.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВісник Національного технічного університету «ХПІ»ru_RU
dc.relation.ispartofseriesМашинознавство та САПР.;№2, 2020. С.51-57.-
dc.subjectнадзвичайна ситуаціяru_RU
dc.subjectцивільний захистru_RU
dc.subjectпотенційна технічна спроможністьru_RU
dc.subjectготовність підрозділів до дій при надзвичайних ситуаціяхru_RU
dc.titleФормалізована математична модель забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуаціїru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.