Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18083
Title: Встановлення відповідності міжнародного та національного методів класифікації газопароповітряних вибухонебезпечних зон
Authors: Кулаков, Олег Вікторович
Михайловська, Юлія Валеріївна
Катунін, Альберт Миколайович
Роянов, Олексій Миколайович
Keywords: вибухонебезпечна зона
вибухонебезпечне середовище
насосна станція
номограма
світлі нафтопродукти
Issue Date: Apr-2023
Publisher: НУЦЗУ
Citation: НУЦЗУ
Series/Report no.: 37(1)2023;
Abstract: Виявлені розбіжності міжнародного та національного методів класифікації газопаро-повітряних вибухонебезпечних зон (метод остаточної редакції ДСТУ EN IEC 60079-10-1 та метод НПАОП 40.1-1.32) на прикладі приміщень насосних станцій для перекачування світ-лих нафтопродуктів. При застосуванні міжнародного методу може утворюватися або вибу-хонебезпечна зона класу 1, або вибухонебезпечна зона класу 2, або вибухонебезпечна зона не утворюється. Клас зони залежить від масової швидкості витоку бензину та швидкості вентиляції (при високій масової швидкості витоку бензину та низькій швидкості вентиляції утворюється зона класу 1; при збільшенні швидкості вентиляції та незмінності швидкості витоку бензину або створюється зона класу 2 або умови для її створення відсутні). Вибухо-небезпечна зона класу 2 набуває значних розмірів тільки при значних аварійних витоках (зокрема має місце на відстані 5 м при сумарній масовій швидкості витоку 132,81 г на 1 кг бензину, що перекачується). Вибухонебезпечна зона займає усе приміщення тільки у випа-дку перевищення її розміру геометричних розмірів приміщення з урахування місця викиду небезпечної речовини. Час існування вибухонебезпечної зони залежить від стаціонарної фонової концентрації бензину за логарифмічним законом. Кратність повітрообміну у при-міщенні суттєво впливає на час існування вибухонебезпечної зони. При застосуванні націо-нального методу у приміщенні може утворюватися або вибухонебезпечна зона класу 2 або вибухонебезпечна зона відсутня. Критерії утворення вибухонебезпечної зони різними ме-тодами суттєво відрізняються. Усунення виявлених розбіжностей можливе або повним пе-реходом на європейські технологічні регламенти зі скасуванням національного методу роз-рахунку або вбудовуванням міжнародного методу розрахунку в наявні національні правила після їх комплексної технічної експертизи.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18083
Appears in Collections:Науково-дослідний центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0,1,2 (37).pdf297,4 kBAdobe PDFView/Open
8 - Кулаков _ Михайловська.pdf648,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.