Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3245
Title: ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ З ПРОБЛЕМАМИ У СФЕРІ ВЗАЄМИН
Authors: Афанасьєва, Наталя Євгенівна
Keywords: психологічне консультування
міжособистісна сфера
комунікативні проблеми
пожежні-рятувальники
Issue Date: 2016
Publisher: Херсон, Гельветика
Abstract: У статті проаналізовано підходи до психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності, зокрема, пожежних-рятувальників, що мають утруднення у комунікативній сфері. Представлено результати дослідження ефективності використання розроблених нами стратегії та психотехнологій консультування. Доведено, що вони є ефективними завдяки оптимізації внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на процес міжособистісної взаємодії у професійній та особистісній сферах життєдіяльності означених фахівців.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3245
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Афанасьєва_стаття Херсон2.pdfЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ З ПРОБЛЕМАМИ У СФЕРІ ВЗАЄМИН528,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.