Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКаріков, Сергій Анатолійович-
dc.date.accessioned2017-05-29T13:57:59Z-
dc.date.available2017-05-29T13:57:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationМіждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки = STUDIA HISTORIA : зб. наук. пр. Вип. 3. С. 99-109.ru_RU
dc.identifier.urihttp://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/603-
dc.description.abstractГоловною метою дослідження є визначення основних тенденцій сучасної історіо- графії лютеранської конфесіоналізації в Саксонії раннього Нового часу. Схарактери- зовано специфіку методології “соціальної історії” і “нової культурної історії”. За до- помогою історико-типологічного та історико-порівняльного методів визначено го- ловні наукові підходи до проблеми лютеранської конфесіоналізації. Основні результа- ти засвідчують наявність декількох ключових тем дослідження, зокрема, соціальної історії регіону, становлення територіальної євангелічної церковної організації, розвитку системи освіти, політичної діяльності правителів Саксонії. До перспектив подальших досліджень належить характеристика спільних та особливих рис конфе- сіоналізації в Саксонії. Практичне значення досягнутих результатів полягає у мож- ливості їх використання у викладанні загальних та спеціальних курсів із всесвітньої історії, історіографії, релігієзнавства, культурології.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherІнститут історії України НАН Україниru_RU
dc.subjectісторіографіяru_RU
dc.subjectконфесіоналізаціяru_RU
dc.subjectРеформаціяru_RU
dc.subjectцеркваru_RU
dc.subjectвладаru_RU
dc.subjectлютеранствоru_RU
dc.subjectкурфюршество Саксонськеru_RU
dc.titleЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ XVI ст. У САКСОНІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇru_RU
dc.title.alternativeTHE LUTHERAN CONFESSIONALIZATION OF XVI CENTURY IN SAXONY: MAIN TRENDS OF MODERN HISTORIOGRAPHYru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgumstud_2017_3_7.pdfОсновна стаття336,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.