Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 26-2017 Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 22
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУШмига, С.А.
2017ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙШихненко, К.І.
2017АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУЧвалун, С.В.
2017ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ПРОВОДЯТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТОВІ НАВЧАННЯ, ТРЕНУВАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУФомін, Г.В.; Гафіатуліна, І.В.
2017СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИУваров, Ю.В.; Чікаліна, Т.М.
2017СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ – ВАЖЛИВИЙ МЕТОД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУТкаченко, Ю.М.
2017ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУТарахно, О.В.; Чікаліна, Т.М.
2017ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВСербин, В.А.; Покалюк, В.М.
2017РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ РАДІОТЕЛЕФОНІСТІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВПовшедна, І.М.; Вітюк, В.П.
2017ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДСНС УКРАЇНИОстроверх, О.О.; Савченко, О.В.
2017ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІМул, А.М.
2017ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ ТА ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУЛитвин, А.В.
2017«ДИХАННЯ» ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДЛептуга, О.К,
2017ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІЛабузна, Л.В.; Куделькіна, Т.В.
2017МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІКочерга, Є.В.
2017ВИКОРИСТАННЯ ЗАСАД АНДРАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУКоренчук, О.С.; Войтенко, В.В.
2017ЛІЦЕЙ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИКлим’юк, М.М.
2017СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ СЛУХАЧІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУКалушин, В.М.
2017ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙВолянський, П.Б.
2017ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗА РАХУНОК ІМІТАЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СПРИЙМАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇБукін, М.П.; Ігнатьєв, О.М.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 22