Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7190
Title: Саморегуляція як необхідна складова особистості майбутнього рятувальника
Authors: Селюкова, Тетяна Василівна
Гаврилова, Анастасія Володимирівна
Keywords: психічна саморегуляція
рятувальник
психоемоційне напруження
Issue Date: 4-апр-2018
Abstract: В роботі проаналізовано різні підходи до визначення поняття «саморегуляція», представлені її складові та їх характеристи ка. Представлена актуальність вивчення даного психологічного феномену саме в руслі професії ризиконебезпечного профілю – рятувальник, а також результати дослідження особливостей саморегуляції майбутніх рятувальників.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7190
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Саморегуляція як необхідна складова особистості майбутнього рятувальника.pdfСелюкова Т. В., Гаврилова А. В. Саморегуляція як необхідна складова особистості майбутнього рятувальника // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю підготовки психологів у Харківському національному університеті внутрішніх справ: «Бочаровські читання» (м. Харків, 13 квітня 2018 р.). Харків: ХНУВС, 2018. С. 57-60.129,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.