East Journal of Security Studies Community home page

Logo
Науковий журнал «Східний часопис безпекових студій» (англ. – “East Journal of Security Studies”) засновано в 2017 році. Журнал видається два рази на рік. Тематика присвячена питанням національної і міжнародної безпеки в таких сферах: соціальні детермінанти безпеки, теорії безпеки, зовнішня і внутрішня безпека, технологія безпеки, освіта для забезпечення безпеки, кібербезпека, екологічна безпека. В цих напрямках публікуються оригінальні результати досліджень. Журнал має відкритий характер, в ньому можуть публікуватися автори з вітчизняних і зарубіжних осередків, в тому числі студенти, за умови, що їх тексти відповідають критеріям наукової статті.

Browse

Collections in this community