Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10313
Title: Пульсуючий компресійно-детонаційний пристрій.
Other Titles: Патент на винахід №118510. Україна.
Authors: Коритченко, Костянтин Володимирович
Кістерний, Юрій Іванович
Сакун, Олександр Валерійович
Сендеровскі, Цезарій Анжей
Issue Date: 25-Jan-2019
Citation: ОФІЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" № 2/2019
Description: Запропоновано пульсуючий компресійно-детонаційний пристрій. Винахід відноситься до техніки періодичного отримання імпульсних високошвидкісних потоків гарячих газів, а також прискорення твердих частинок і крапельнорідкого середовища в пульсуючих детонаційних пристроях. Запропонований пристрій містить поршневий компресор, що складається з циліндра, в якому розташовано не менше ніж один поршень з приводом для зворотно-поступального руху. Пристрій також включає впускний патрубок, який з'єднано з циліндром поршневого компресора, клапанну систему, що розташована у впускному патрубку. Також пристрій включає систему подачі палива, подача якого здійснюється, щонайменше, в циліндр поршневого компресора та детонаційну трубу, з відкритим торцем, сполученим із зовнішньою атмосферою, і закритим торцем, сполученим з циліндром поршневого компресора. У пристрої, який пропонується, площа Spiston поршня поршневого компресора в поперечному перерізі і мінімальна площа SDT поперечного перерізу внутрішнього каналу детонаційної труби відповідають співвідношенню: Spiston/SDT > с/4Upiston, де с - критична швидкість течії газового середовища в детонаційній трубі перед початком стиснення газу в поршневому компресорі, Upiston - швидкість руху поршня під час стиснення газу в поршневому компресорі. За рахунок заданого співвідношення зазначених площ при заданому режимі роботи досягається підвищення вихідних параметрів пристрою (густини, температури продуктів детонації, які витікають, і імпульсу тиску), а також збільшення швидкості твердих частинок і крапельнорідкого середовища, що прискорюються в потоці продуктів детонації.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10313
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПАТЕНТ 118510.jpg1,07 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.