Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10684
Title: Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101«Екологія» (освітня програма–«Екологічна безпека»)
Authors: Артемьев, С.Р.
Сарапіна, М.В.
Рибалова, О.В.
Лобойченко, В.М.
Бригада, О.В.
Ільїнський, О.В.
Єрмакович, І.А.
Issue Date: 11-Apr-2020
Publisher: ФОП О. Бровін
Citation: Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники : С.Р. Артем’єв, М.В. Сарапіна, О.В. Рибалова, В.М. Лобойченко, О.В. Бригада, О.В. Ільїнський, І.А. Єрмакович – Х.: НУЦЗУ, 2020.– 21 с.
Abstract: Програми практик для здобувачів вищої освіти,які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма– «Екологічна безпека») визначають мету та завдання різних видів практик,передбачених відповідними навчальними планами НУЦЗУкраїни для підготовки бакалаврів, особливості їх організації та зміст, розкривають обов’язки та права здобувачів вищої освіти під час проходження практик, обов’язки керівників практик, містять алгоритм підведення підсумків практик. Програми практик призначені для здобувачів вищої освіти та НПП – керівників практик під час здійснення підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101«Екологія» (освітня програма– «Екологічна безпека»).
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10684
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практика 6Е.pdf373,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.