Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10761
Title: Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні
Authors: Вавренюк, Сергій Анатолійович
Keywords: вища освіта
державне управління
реформування вищої освіти
монографія
Issue Date: 30-Apr-2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: НУЦЗУ
Abstract: Монографію присвячено вирішенню актуального для науки державного управління завдання щодо обґрунтування теоретичних засад та розробки практичних рекомендацій з удосконалення державного управління системою вищої освіти в Україні в процесі її реформування. Вивчені проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в країнах Європи. Проведено аналіз сучасного стану державного управління підготовки кадрів вищої школи в Україні. Розкриті механізми державного управління реформуванням вищої освіти в Україні. З’ясовані особливості інноваційних підходів до державного управління реформуванням вищої освіти. Охарактеризовані концептуальні засади державного управління реформуванням вищої освіти в Україні. Доведено, що розвиток вищої освіти у нашій державі в більшості опирається на перспективу рівноправної співпраці та взаємної перебудови усіх освітніх систем Європи, зберігаючи своєрідність кожної із них. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що основні положення й висновки монографії можуть використовуватися фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної літератури; в роботі органів державної влади та у процесі державного управління вищою освітою в Україні.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10761
Appears in Collections:Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.