Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11000
Title: Визначення динамічних параметрів сповіщувача спт-2б за даними експерименту
Authors: Дурєєв, Вячеслав Олександрович
Іщук, Кристина Ігоревна
Issue Date: 2020
Publisher: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» 15-16 квітня 2020 року Національний університет цивільного захисту України
Citation: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» 15-16 квітня 2020 року Національний університет цивільного захисту України
Abstract: Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації (АСПС) потре-бує наявності технічних даних її складових. Особливо ця потреба виника при мо-делюванні роботи, та покращення динамічних параметрів АСПС в умовах розвитку пожежі, коли швидкість зміни температури навколишнього середовища різна
Description: Серед найбільш важливих параметрів АСПС, є значення постійної часу ТСП пожежних сповіщувачів (СП), які входять до складу АСПС. Проте, значення ТСП в технічній документації СП не приводиться. В [1] запропоновані залежності для визначення інерційності теплових СП з термістором за даними сертифі-каційних випробувань, без урахування конструктивних особливостей ЧЕ СП. По-казано, що для визначення ТСП потрібно виконання сертифікаційних випробувань [2]: визначення статичної температури спрацювання СП; визначення динамічної температури спрацювання СП для заданої швидкості зміни температури. В якості об'єкта дослідження, обрано тепловий пожежний сповіщувач СПТ-2Б. Визначення постійної часу ТСП сповіщувача, часу спрацювання τСПР, статичної tСТАТ та динамічної tДИН температур спрацювання СП згідно [2], при заданих швидкостях зміни температури: 0,2; 5; 10; 20; 30 К/хвил. Базисна темпе-ратура t0 = 25 0С.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11000
ISBN: 2304-9243 (online)
Appears in Collections:Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82тезисы 2020 Харьков Ищук.doc65,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.