Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11048
Title: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ
Authors: Surianinov, Mykola
Otrosh, Yuriy
Balduk, Pavlo
Dadashov, Ilgar Firdovs
Keywords: ANSYS
комп’ютерне моделювання
пожежа
залізобетонні колони
Issue Date: 2020
Citation: «Наука та інновації» НАН України
Abstract: Незадовільний технічний стан багатьох будівель та споруд є наслідком їх старіння та потребує невідкладної оцінки технічного стану. Оскільки аналітично складно описати напружено-деформований стан конструкцій, необхідно проводити експериментальні дослідження. Найбільш перспективним шляхом верифікації таких експериментальних досліджень є комп’ютерне моделювання конструкцій, зокрема й під час пожежі. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонної колони за високих температур та комп’ютерне моделювання цього процесу з подальшим його аналізом. Проведено експериментальні вогневі випробування залізобетонних колон з метою визначення проміжку часу від початку випробування до настання нормованого для колони граничного стану з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності в умовах стандартного температурного режиму Характеристики бетону колон після виготовлення визначено неруйнівними методами. З метою оцінки якості експерименту та достовірності отриманого розподілу температур виконано комп’ютерне моделювання обох колон у програмному комплексі ANSYS R.17.1. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментальних досліджень та даних комп’ютерного моделювання. Розподіл температурного поля по колоні є неоднозначним і залежить від розташування контрольних точок. Підтверджено, що методику проведених експериментальних досліджень і комп’ютерного моделювання з подальшим чисельним аналізом може бути рекомендовано для практичного застосування. Математична модель дає можливість оперативного прогнозування значень контрольованих параметрів будівельних конструкцій. Висновок про експлуатаційну придатність будівельних конструкцій з врахуванням можливої тенденції до погіршення їхнього технічного стану при силових та високотемпературних впливах має рекомендаційний характер.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11048
ISSN: 2409-9066
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_Surianinov_51-56.pdf556,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.