Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11071
Title: USE OF UNCERTAINTY FUNCTION FOR IDENTIFICATION OF HAZARDOUS STATES OF ATMOSPHERIC POLLUTION VECTOR
Authors: B. Pospelov
E. Rybka
R. Meleshchenko
O. Krainiukov
S. Harbuz
Yu. Bezuhla
I. Morozov
A. Kuruch
O. Saliyenko
. Vasylchenko
Keywords: atmospheric pollution, pollution concentration, uncertainty function, radial velocity, state vector
Issue Date: 2020
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ( 104 ) 2020
Citation: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Series/Report no.: 2/10 ( 104 ) 2020;
Abstract: Розглянуто використання оцінки значень функції невизначеності щодо виявлення небезпечних станів для довільного вектора атмосферних забруднень. При цьому оцінку функції невизначеності пропонуєть- ся проводити в рухомому по траєкторії вектора станів вікні фіксованої ширини. Це дозволяє не тільки виявляти моменти виникнення небезпечних станів атмосферних забруднень, але і одночасно визначати їх радіальну швидкість щодо поста контролю. Нульова радіальна швидкість небезпечних станів атмосферних забруднень дозволятиме виявляти поточні стани атмосфери, у яких відсутнє розсіювання забруднень у повітрі. Саме такі стани виявляються особливо небезпечними, оскільки призво дять до накопичення забруднень та зростання їх концентрації в атмосфері. Верифікація можливості вико ристання функції невизначеності щодо виявлення небезпечних станів вектора атмосферних забруднень проводилася на прикладі експериментальних даних. При цьому в якості небезпечних складових вектора станів атмосферних забруднень розглядалися: формальдегід, аміак і оксид вуглецю. Результати верифікації в цілому свідчать проможливість використання функції невизначеності для виявлення небез- печних станів вектора атмосферних забруднень. Встановлено, що використання функції невизначеності виявляється інваріантним по відношенню до нерегулярності реєстрації атмосферних забруднень на стаціонарних постах контролю. Показано, що застосування функції невизначе ності забезпечує виявлення небезпечних станів, що характеризуються не тільки перевищенням граничних допустимих концентрацій, а також нульовою радіальною швидкістю їх переміщення щодо пункту контро лю. Експериментально встановлено, що для виявлення небезпечних ста нів забруднення атмосфери протяжність вікна повина становити від 4 до 8 відліків реєстрації Ключові слова: атмосферні забруднення, концентрація забруд нень, функція невизначеності, радіальна швидкість, вектор стану
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11071
ISSN: 1729-3774 2/10
Appears in Collections:Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-12.pdf517,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.