Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11073
Title: Системогенетичний підхід до моделювання психологічного аналізу діяльності фахівців екстремальних видів діяльності
Authors: Тімченко, Олександр Володимирович
Миронець, Сергій Миколайович
Issue Date: 12-Jun-2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11073
ISBN: 978-966-992-133-8
Appears in Collections:Навчально-наукова лабораторія екстремальної та кризової психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тімченко Миронець.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.