Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11172
Назва: FEATURES OF THE PHASE AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESSING OF INDUSTRIAL WASTE FROM THE PRODUCTION OF HIGH-ALLOYED STEELS
Автори: Borysov, V.
Lytvynov, A.
Braginets, N.
Petryshchev, A.
Artemev, S.
Tsymbal, B.
Poliakov, A.
Bratishko, V.
Kuzmenko, V.
Kholodiuk, O.
Ключові слова: оксиднi техногеннi вiд- ходи, окалина легованих сталей, вiдновна плавка, рентгенофазовi дослiдження
Дата публікації: 2020
Видавництво: ПП «Технологічний Центр»
Короткий огляд (реферат): Дослiджено фiзико-хiмiчнi власти- востi сплаву, отриманого за допомогою вiдновлювальної плавки з використан- ням вiдходiв виробництва високолегова- них сталей та сплавiв. Це необхiдно для визначення технологiчних аспектiв, що забезпечують зниження втрат легуючих компонентiв пiд час отримання та вико- ристання легуючого сплаву. Результати дослiджень вказують, що при спiввiдно- шеннi кисню до вуглецю в шихтi 2,25 сплав складався в основному з твердого розчину легуючих елементiв в γ-Fe. При спiввiдно- шеннi кисню до вуглецю в шихтi на рiвнi 1,67 додатково прослiдковувався Fe3C з подальшим пiдвищенням iнтенсивностi прояву карбiду при спiввiдношеннi кисню до вуглецю 1,19. На фотографiях мiкро- структури чiтко проявлялися декiлька фаз з рiзним спiввiдношенням легуючих елементiв. Вмiст Ni у дослiджених дiлян- ках рiзних фаз змiнювався в межах 1,38– 46,38 % мас., Cr – 3,45–45,32 % мас., W – 1,51–27,32 % мас., Mo – 0,48–10,38 % мас. Mo, W, Nb в бiльшiй мiрi концентрували- ся в окремих частках. Вмiст Nb в деяких включеннях досягав 47,62 % мас. Аналiз результатiв дослiджень показав, що най- бiльш вигiдним спiввiдношенням кисню до вуглецю в шихтi є 1,67. При цьому пере- важання у фазовому складi має твердий розчин легуючих елементiв в γ-Fe. Частка залишкового вуглецю, що знаходилася у виглядi карбiдної складової, мала значен- ня в межах значения в пределах 0,52– 2,32 % мас., при цьому забезпечуючи необ- хiдну вiдновну здатнiсть пiд час викори- стання сплаву. Проведенi дослiдження визначили новi технологiчнi аспекти пере- робки високолегованих техногенних вiд- ходiв щодо отримання сплаву з вiдносно невисоким залишковим вмiстом вуглецю. Отриманi параметри ресурсозберiгаю- чого легуючого матерiалу забезпечують можливiсть замiни частики стандарт- них феросплавiв щодо виплавки сталей з деякими обмеженнями по вмiсту вуглецю
Опис: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 3/10 ( 105 ) 2020
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11172
ISSN: 1729-3774
Розташовується у зібраннях:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
B o r y s o v.pdf1,39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.