Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11213
Title: Инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций путем контроля газовой среды помещений
Authors: Поспєлов, Борис Борисович
Рибка, Євгеній Олексійович
Мелещенко, Руслан Геннадійович
Самойлов, Михайло Олександрович
Карпець, Костянтин Михайлович
Безугла, Юлія Сергіївна
Keywords: инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуа-ций, корреляционная размерность, газовая среда помещений, опасные факторы газовой среды
інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій, коре-ляційна розмірність, газове середовище приміщень, небезпечні фактори газового середовища
engineering and technical method for preventing emergencies, correlation dimension, gas environment of premises, hazardous factors of the gas environment
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Series/Report no.: ;1(31)
Abstract: шляхом оперативного контролю станів газового середовища в приміщеннях об'єктів технічної сфери. Розроблено параметричну модель визначення поточної кореляційної розмірності для приростів станів газового середовища в приміщеннях об'єкта на основі вимірів основних небезпечних факторів. Показано, що запропонована модель поточної кореляційної розмірності залежить від ширини ковзного вікна усереднення і способу визначення норми. Новий науковий результат полягає в теоретичному обґрунтуванні моделі поточної кореляційної розмірності для приростів станів газового середовища в приміщеннях об'єкта, а також можливості використання її в якості оперативного і достовірного індикатора для попередження НС техногенного характеру в різних виробничих приміщеннях об'єктів технічної сфери. Поточна кореляційний розмірність для при-ростів станів газового середовища в приміщеннях об'єкта дозволяє оперативно виявляти не тіль-ки явні, але і приховані небезпечні ситуації в різних приміщеннях об'єктів, попереджаючи появу різних НС техногенного характеру. Розроблено керуючий алгоритм інженерно-технічного мето-ду попередження НС техногенного характеру на основі використання поточної кореляційної розмірності для приростів станів газового середовища в виробничих приміщеннях об'єктів технічної сфери. Даний керуючий алгоритм дозволяє реалізувати запропонований метод попередження НС техногенного характеру, як в приміщеннях об'єкта з різним технологічним обладнанням та агрегатами, так і в приміщеннях розміщення обслуговуючого персоналу, чергових змін і офісних працівників. Описана процедура застосування інженерно-технічного методу попередження НС техногенного характеру на основі використання поточної кореляційної розмірності для приростів станів газового середовища в різних виробничих приміщеннях об'єктів технічної сфери, що складається з семи базових послідовних процедурних елементів.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11213
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58. ПНС 31.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.