Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11329
Title: Математичні методи в психології: курс лекцій. Мультимедійне навчальне видання
Authors: Боснюк, Валерій Федорович
Issue Date: 2020
Publisher: НУЦЗУ
Citation: курс лекцій. Мультимедійне навчальне видання – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 141 с.
Abstract: Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Мате-матичні методи в психології» сприяє розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти. Застосовують для опрацювання результатів досліджень, щоб встановити кількісні залежності між психічними явищами. Вони допомагають критично оцінювати результати наукових публікацій, підвищують надійність висновків, надають підстави для теоретичних узагальнень. Даний курс формує статистично-математичну грамотність у психологів, розвиває вміння висловлювати обґрунтовані судження. Він передбачає теоретичне і практичне оволодіння студентами та курсантами статистичними процедурами аналізу емпіричних даних для вирішення завдань, які виникають спочатку в межах виконання ними курсових і дипломних робіт, а потім і в процесі проведення власних наукових та науково-практичних психологічних досліджень. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: - сформувати у здобувачів вищої освіти позитивну мотивацію до використання сучасних математичних методів в фундаментальних та прикладних психологічних дослідженнях; - освоїти теоретичні положення та алгоритми розрахунків основ-них статистичних методів аналізу даних; - закріпити на практиці знання про організацію та планування психологічного дослідження; - сформувати навички використання математичних методів для вирішення професійних завдань. В курсі лекцій використана технологія QR-кодування. В тексті після навчальних прикладів опису алгоритмів застосування статистичних критеріїв аналізу даних розміщені QR-коди (двовимірні штрих-коди швидкого реагування) шифрування інформації, в яких закодовані авторські відео-огляди процедури аналізу даних та інтерпретації результатів у статистичній програмі SPSS Statistics 23.0. Також за допомогою них забезпечено доступ до рекомендованої літератури. Для того щоб декодувати інформацію, необхідно на декілька секунд піднести до його зображення камеру мобільного телефону (смартфона, планшета), у якого установлена програма-сканер QR-кодів та є доступ до мережі Інтернет. Коли зчитування коду закінчиться на екрані з’явиться інформаційний контент.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11329
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Математичні методи в психології (Боснюк).pdfБоснюк В.Ф. Математичні методи в психології: курс лекцій. Мультимедійне навчальне видання – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 141 с.3,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.