Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11549
Title: Аналіз небезпек пов’язаних з аваріями на хімічно-небезпечних об’єктах
Authors: Тарадуда, Дмитро Віталійович
Кочерга, Кристина Олександрівна
Keywords: надзвичайна ситуація
техногенна безпека
хімічно-небезпечний об’єкт
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»
Abstract: Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супро- воджуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для населення, забруднене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи. Фактори небезпеки викиду (розливу) НХР: забруднення навколишнього середовища, забруднення біосфери (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.), крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній території. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах (ХНО). На хімічно небезпечних ви- робництвах НХР можуть бути початковою сировиною, проміжними та побічними продукта- ми, кінцевим продуктом, а також розчинниками і засобами оброблення. За ступенем важкос- ті аварії на ХНО поділяються на такі види: – без ураження людей, тварин; – одиничні (кіль- кість потерпілих 1-2 особи); – малі (кількість потерпілих 3-10 осіб); – середні (кількість по- терпілих 11-50 осіб); – великі (кількість потерпілих 51-1 000 осіб); – гігантські (кількість по- терпілих понад 1 000 осіб). Аварії з викидом НХР відбуваються при їх виробництві, переро- бці, зберіганні (переховуванні) та транспортуванні. Деякі хімічні речовини за певних умов (при пожежі, вибухах) унаслідок хімічних реакцій можуть утворювати НХР. Характер хіміч- но небезпечних аварій залежить від таких факторів: – фізико-хімічних властивостей сирови- ни, напівфабрикатів та продуктів; – характеру технологічного процесу; – умов зберігання і транспортування; – ефективності попереджувальних профілактичних засобів; - метеорологічних умов (температура, швидкість вітру тощо). Аварії можуть різнитися мас- штабами поширення, уражаючими властивостями, тривалістю дії. Ступінь хімічної небезпе- ки визначається видом НХР та його сумарною кількістю, дає змогу оцінити його небезпеч- ність для населення, сільськогосподарських тварин і довкілля, а також розробити засоби їх захисту. Унаслідок аварій із викидом НХР утворюється зона хімічного забруднення. Зона хі- мічного забруднення включає територію, на яку поширюється хмара НХР. Висновок: Вражаюча дія на людину конкретних вражаючих чинників залежить від їх- ньої концентрації в повітрі і тривалості дії. При аварії чи руйнуванні ХНО можуть відбутися масові ураження людей, тварин і рослин НХР. Ступінь ураження отруйними речовинами за- лежить від їх токсичності, вибіркової дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних власти- востей. Треба пам’ятати фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на за- брудненій місцевості крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній території. Загальний висновок: Сучасні досягнення в усіх галузях науки, індустріалізація суспі- льства, ускладнення технологічних процесів призвели до посилення негативних явищ, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного походження.
Description: Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супро- воджуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для населення, забруднене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи. Фактори небезпеки викиду (розливу) НХР: забруднення навколишнього середовища, забруднення біосфери (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.), крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній території. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах (ХНО). На хімічно небезпечних ви- робництвах НХР можуть бути початковою сировиною, проміжними та побічними продукта- ми, кінцевим продуктом, а також розчинниками і засобами оброблення. За ступенем важкос- ті аварії на ХНО поділяються на такі види: – без ураження людей, тварин; – одиничні (кіль- кість потерпілих 1-2 особи); – малі (кількість потерпілих 3-10 осіб); – середні (кількість по- терпілих 11-50 осіб); – великі (кількість потерпілих 51-1 000 осіб); – гігантські (кількість по- терпілих понад 1 000 осіб). Аварії з викидом НХР відбуваються при їх виробництві, переро- бці, зберіганні (переховуванні) та транспортуванні. Деякі хімічні речовини за певних умов (при пожежі, вибухах) унаслідок хімічних реакцій можуть утворювати НХР. Характер хіміч- но небезпечних аварій залежить від таких факторів: – фізико-хімічних властивостей сирови- ни, напівфабрикатів та продуктів; – характеру технологічного процесу; – умов зберігання і транспортування; – ефективності попереджувальних профілактичних засобів; - метеорологічних умов (температура, швидкість вітру тощо). Аварії можуть різнитися мас- штабами поширення, уражаючими властивостями, тривалістю дії. Ступінь хімічної небезпе- ки визначається видом НХР та його сумарною кількістю, дає змогу оцінити його небезпеч- ність для населення, сільськогосподарських тварин і довкілля, а також розробити засоби їх захисту. Унаслідок аварій із викидом НХР утворюється зона хімічного забруднення. Зона хі- мічного забруднення включає територію, на яку поширюється хмара НХР. Висновок: Вражаюча дія на людину конкретних вражаючих чинників залежить від їх- ньої концентрації в повітрі і тривалості дії. При аварії чи руйнуванні ХНО можуть відбутися масові ураження людей, тварин і рослин НХР. Ступінь ураження отруйними речовинами за- лежить від їх токсичності, вибіркової дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних власти- востей. Треба пам’ятати фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на за- брудненій місцевості крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній території. Загальний висновок: Сучасні досягнення в усіх галузях науки, індустріалізація суспі- льства, ускладнення технологічних процесів призвели до посилення негативних явищ, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного походження.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11549
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робітItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.