Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11604
Title: МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Authors: Іванець, Григорій Володимирович
Толкунов, Ігор Олександрович
Стецюк, Євген Ігорович
Матухно, Василь Васильович
Смирнов, Олег Миколайович
Бондаренко, Олександр Олексійович
Keywords: Державна служба з надзвичайних ситуацій
потенціальна технічна спроможність
технічна досконалість
озброєння та техніка
тактико-технічні характеристики
Захист населення та території
цивільний захист
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Citation: Проблеми надзвичайних ситуацій
Series/Report no.: 1(31);
Abstract: Захист населення та території від надзвичайних ситуацій є однією з найважливіших задач цивільного захисту держави, спрямованих на попередження виникнення джерел небезпеки, підготовку і подолання наслідків надзвичайних ситуацій з метою збереження життя і здоров’я людей, зниження збитку на об’єктах і в середовищі життя і життєдіяльності. Забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях вимагає надійного функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації, адекватної рівням і характеру загроз. Готовність підрозділів цивільного захисту до виконання завдань за призначенням в значній мірі залежить від потенційних технічних можливостей до дій при надзвичайних ситуаціях. Озброєння та технічна оснащеність складають основу потенційної технічної спроможності формувань та підрозділів цивільного захисту до дій при надзвичайних ситуаціях та є визначальним фактором для успішного вирішення поставлених задач. Знання величини потенційної технічної спроможності підрозділів (формувань) цивільного захисту та їх порівняльний аналіз дозволить збалансувати та привести у відповідність до рівня загроз можливості кожного підрозділу по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розроблена методика та запропоновано алгоритм порівняльної оцінки потенційних технічних можливостей підрозділів цивільного захисту до виконання завдань за призначенням. Це дозволяє проводити аналіз можливостей різних підрозділів цивільного захисту щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в інтересах підвищення їх потенціальної технічної спроможності. На прикладі реальних підрозділів цивільного захисту проведені розрахунки по визначенню їх потенційної технічної спроможності через показники технічного і експлуатаційного рівня озброєння та техніки.
Description: Однією з найвизначніших особливостей сучасного етапу історії людства є усвідомлення широкими масами населення Землі загрози існування людини як біологічної істоти внаслідок нераціональної господарської діяльності та хижацької експлуатації природних ресурсів, що порушує механізми підтримання динамічної рівноваги між складовими елементами біосфери. В останні десятиліття у всьому світі спостерігається стійка тенденція збільшення протиріч між людиною та оточуючим середовищем. Все це призводить до виникнення надзвичайних ситуацій (НС) і їх складових за видами, рівнями і регіональним розподілом, наслідки яких негативно впливають на економіку країни та створюють реальні небезпеки для життєдіяльності людей [1]. Безпечна життєдіяльність людей повинна виключати з визначеною ймовірністю реалізацію потенційної небезпеки. Забезпечення безпеки при НС вимагає надійного функціонування системи реагування на НС різного характеру, адекватної рівням і характеру загроз [2-4]. Своєчасне та ефективне реагування на НС різного характеру, виконання заходів щодо ліквідації їх наслідків покладається на сили цивільного захисту (ЦЗ), основою яких є сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На озброєнні формувань та підрозділів ЦЗ, зокрема ДСНС, знаходиться пожежна, рятувальна, інженерна, спеціальна техніка, техніка радіаційно-хімічного та біологічного захисту, авіаційна техніка (літаки та гелікоптери), кораблі та катери різного призначення. Потенціальна спроможністю формувань та підрозділів ЦЗ до дій при НС - це сукупність матеріальних і духовних факторів, які визначають їх стан та здатність до виконання завдань за призначенням [5]. Виходячи з цього визначення, потенціальна спроможність певного підрозділу ЦЗ залежить від багатьох факторів, зокрема від кількості особового складу та рівня його професійної підготовки, наявності і стану необхідного озброєння та техніки, забезпеченості витратними матеріально-технічними засобами (паливо-мастильними матеріалами, оснасткою, запасними інструментами та приладами тощо). Аналіз масштабів та характеру НС в Україні за останні роки [6,7] свідчить про різке підвищення впливу технічних засобів, тобто сучасного озброєння і техніки, на ефективність виконання завдань по ліквідації НС та їх наслідків. Потенційна технічна спроможністю підрозділу ЦЗ до виконання завдань за призначенням характеризує ступінь відповідності укомплектованості, технічної готовності, ресурсу, тактико-технічних характеристик (ТТХ) озброєння і техніки підрозділу складності задач щодо ліквідації НС та їх наслідків. Озброєння та технічна оснащеність складають основу потенційної технічної спроможності формувань та підрозділів ЦЗ до виконання завдань за призначенням та є визначальним фактором для успішного вирішення поставлених задач. Знання величини потенційної технічної спроможності підрозділів ЦЗ та їх порівняльний аналіз дозволить збалансувати та привести у відповідність до рівня загроз можливості кожного підрозділу по ліквідації наслідків НС.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11604
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7 ПНС 2020.pdf383,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.