Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11715
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТА В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Authors: Пономаренко, Р. В.
Пляцук, Л. Д.
Ковальов, П. А.
Затько, Й.
Keywords: поверхневий водний об’єкт
техногенне навантаження
тимчасові ряди
стохастична модель
логнормальний розподіл
Issue Date: 25-Nov-2020
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and ecological safety, 8(2/2020)
Abstract: В статті розглянуто підхід до визначення балансу забруднюючої речовини, що міститься в поверхневому водному об’єкті, який враховує його бічне надходження, за рахунок техногенного впливу та процес розпаду у водному середовищі. Випадкова зміна бічних припливів викликає флуктуації коефіцієнтів розпаду та надходження забруднюючої речовини. Виведено стохастичне рівняння балансу речовини, на основі якого може бути побудоване рівняння для щільності розподілу її концентрації. Рішення рівняння показало, що щільність розподілу підпорядковується логнормальному закону розподілу. Цей підхід застосований до аналізу часових рядів показників суми аніонів в воді поверхневого водного об’єкта. Підтверджено придатність логнормального закону розподілу, а також знайдені параметри розподілів. Виявлено, що для загального вмісту аніонів розподіл розщеплюється на дві логнормальні гілки, одна – для високих, інша – для низьких значень показників. Розглянуто застосування статистичних розподілів для ймовірнісного прогнозування екстремальних значень показників. Розрахована ймовірність перевищення (забезпеченість) нормативних меж. Продемонстровано використання забезпеченості для цілей гідрохімічного нормування. Оригінальність дослідження базується на інтегрованому підході, який включає проведення моделювання за наявними даними в базі Державного агентства водних ресурсів України, який враховує принципи збереження біорізноманіття, сталого використання водних ресурсів, управління та басейни річок, моніторинг та оцінку інформації про їх стан. В подальшому запропонований підхід, може стати предметом досліджень в напрямку проведення аналізу часових рядів інших забруднюючих речовин, що надходять до поверхневого водного об’єкта, внаслідок техногенного навантаження на нього.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11715
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-54-Ponomarenko_Plyatsuk_Kovalyob_Zatko.pdf681,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.