Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11717
Title: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ХЛОРУВАННІ ПИТНОЇ ВОДИ
Authors: Душкін, Станіслав Сергійович
Keywords: екологічна безпека питної води
коагуляція
канцерогенні домішки
органічні речовини
активований розчин коагулянту
адсорбційна ємність гідроксиду алюмінію, залишковий вміст алюмінію
Issue Date: 25-Nov-2020
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and ecological safety, 8(2/2020)
Abstract: Органічний склад природних вод формується при участі ґрунтового і торф'яного гумусу, планктону, вищої водної рослинності, тваринних організмів, а також органічних речовин, що вносяться до водойми в зв'язку з розвитком міських поселень, промисловості та сільського господарства. Присутність у воді гумінових сполук погіршує її органолептичні показники, обумовлює високу кольоровість, погіршення смаку і запаху води, підвищену піноутворюваність та негативну дію на організм людини. У практиці питної води одним з основних засобів обробки, що забезпечують її надійне знезараження, а також що дозволяє підтримувати санітарний стан очисних споруд, є хлорування. Під час підготовки питної води при використанні хлорвмісних реагентів виникає техногенний вплив на навколишнє середовище, робочий персонал і виробничий продукт - воду. У статті розглядаються особливості утворення канцерогенних домішок при підготовці екологічно чистої питної води. При обробці води активним хлором утворюються особливо небезпечні речовини. Такими речовинами є: хлороформ, що має канцерогенну активність; діхлорбромметан, хлорідбромметан, поліхлоровані біфеніли (ПХБ) – імунотоксичні та канцерогенні. На утворення канцерогенних домішок при знезараженні питної води хлором впливає ряд чинників, до числа яких належать: температура води, рН, концентрація органічних речовин у воді, що освітлюється. Дослідження виконані на очисних спорудах господарсько-питного водопроводу в одному з міст України. На вміст канцерогенів у питній воді надають вплив температура води, рН, концентрація органічних домішок, а також технологія підготовки питної води. Встановлено, що з підвищенням температури води, що освітлюється, спостерігається збільшення летючих галогеномістких сполук (ЛГС), що, мабуть, пов'язано з впливом температури води на кінетику швидкості реакції хлору з органічними речовинами, які знаходяться у вихідній воді. рН води надає певний вплив на кількість ЛГС, що утворюються при знезараженніводи – спостерігається збільшення ЛГС з підвищенням рН води. Встановлено, що обробка води активованим розчином коагулянту дозволяє збільшити адсорбційну ємність гідроксиду алюмінію, що утворюється в процессі очистки води, внаслідок чого процеси очищення води інтенсифікуються, повніше використовується адсорбційна ємність коагуляційних структур. Виконані дослідження дозволяють рекомендувати технологію обробки питної води активованим розчином коагулянту з метою зниження техногенно-екологічної безпеки питної води.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11717
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-67-Dushkin.pdf614,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.