Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11728
Title: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕМОНТУ ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ
Authors: Варламов, Є. М.
Котух, В.Г.
Ільїнський, О. В.
Палєєва, К. М.
Keywords: техногенна безпека
екологічна безпека
відмова
аварія
дефект
газотранспортна система
конструктивний елемент
автоматизовані системи управління технологічними процесами
Issue Date: 25-Nov-2020
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2020
Series/Report no.: 8(2/2020);
Abstract: У статті розглянуто питання забезпечення техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем на стику «природа – технічний об’єкт – людина» з точки зору збалансованої взаємодії природних, технічних і соціальних напрямків з урахуванням оптимальних санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних та інших потреб людини. Забезпечення техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем є доволі складним державним завданням. Основна група причин, що призводять до виникнення відмов, аварій та інших інцидентів у цих системах, пов’язана з дефектами технологічного обладнання через виробничий брак в процесі виготовлення (ремонту) конструктивних елементів газотранспортних систем. Рівень небезпеки при експлуатації об’єкта газотранспортної системи для людини і навколишнього середовища може бути різним - від мінімального відхилення від норми до критичного і навіть катастрофічного. Одним їх шляхів підвищення якості та надійності функціонування елементів газотранспортних систем є автоматизація технологічного процесу виробництва (ремонту) цих елементів за рахунок впровадження на підприємствах нафтогазової галузі автоматизованих систем управління технологічними процесами. У пропонованій статті розглядається розроблена авторами підсистема технологічної підготовки виробництва (ремонту) конструктивних елементів газотранспортних систем, яка складається з блоків технологічної підготовки та довідників по інструментах, цехам і матеріалами. Крім цих блоків до складу підсистеми входять модуль технологічного проектування елементів газотранспортних систем і інформаційно-пошуковий модуль «Стандарти та нормативи». Графічні залежності періоду експлуатації і етапів життєвого циклу конструктивних елементів дозволяють використовувати сучасні принципи групової технології для елементів залежно від способу їх виготовлення (ремонту). Зроблено висновок щодо причин виникнення відмов, аварій та інших інцидентів на газотранспортних системах на основі аналізу основних підходів до проектування автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП).
Description: Варламов Є. М, Котух В. Г., Ільїнський О. В., Палєєва К. М. Підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем шляхом впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами виробництва та ремонту їх елементів. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2020. Вип. 8(2/2020). С. 39-47. DOI: 10.5281/zenodo.4300758
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11728
ISSN: 2522-1892
2522-1930
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-47-Varlamov_Kotukh_Ilinskyi_Paleeva.pdfПідвищення рівня техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем шляхом впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами виробництва та ремонту їх елементів513,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.