Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12162
Title: Професійна деформація рятувальників та підходи до її профілактики
Authors: Афанасьєва, Наталя
Сапота, Катерина
Keywords: професійна деформація
рятувальники
Issue Date: 2020
Publisher: Харків, 2020
Citation: Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, закон», присвяченій пам’яті професора С. П. Бочарової (місто Харків, 24 квітня 2020 року). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. – Харків, 2020. – 332 с. С. 179-182
Abstract: У тезах проаналізовано соціально-психологічні чинники формування професійних деформацій у пожежних-рятувальників та засоби їх попередження. Певні особливості професійної діяльності рятувальників сприяють виникненню професійних деформацій. Вони є процесом і результатом зміни сутнісних, інтегральних характеристик особистості фахівця, які призводять до спрощення системи здійснення професійної діяльності, спілкування, образу професії й ідентифікації з нею. У зв'язку з цим актуалізується проблема спеціально організованої діяльності з профілактики та психокорекції професійної деформації особистості цієї категорії фахівців, як ланки психологічного супроводу діяльності, що включає в себе теоретико-методологічні основи, розробку і використання коректних психодіагностичних методик, методичних блоків, технологій індивідуальної та групової роботи.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12162
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Афанасьєва_Тези.pdfУ тезах проаналізовано соціально-психологічні чинники формування професійних деформацій у пожежних-рятувальників та засоби їх попередження. Певні особливості професійної діяльності рятувальників сприяють виникненню професійних деформацій. Вони є процесом і результатом зміни сутнісних, інтегральних характеристик особистості фахівця, які призводять до спрощення системи здійснення професійної діяльності, спілкування, образу професії й ідентифікації з нею. У зв'язку з цим актуалізується проблема спеціально організованої діяльності з профілактики та психокорекції професійної деформації особистості цієї категорії фахівців, як ланки психологічного супроводу діяльності, що включає в себе теоретико-методологічні основи, розробку і використання коректних психодіагностичних методик, методичних блоків, технологій індивідуальної та групової роботи. Ключові слова: професійна деформація, діяльність, пожежний-рятувальник, психопрофілактика.392,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.