Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12164
Title: Розвиток стресостійкості у фахівців екстремального профілю діяльності
Authors: Афанасьєва, Наталя
Кухар, Тетяна
Keywords: стресостійкість
рятувальники
Issue Date: 2020
Publisher: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020
Citation: Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Józef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-06-1; pp.232, illus.,tabs., bibls. С. 175-182
Abstract: У сучасному світі нестабільність політичних, соціальних і економічних процесів пред’являє підвищені вимоги до особистості, якій доводиться змінюватися, але зберігати при цьому основні внутрішні цінності, установки та переконання. Однією з найбільш поширених реакцій сучасної людини на те, що відбувається, є стрес. Це стан надмірного і тривалого психологічного напруження, який виникає, коли нервова система людини зазнає емоційного перевантаження. Стреси, особливо часті та тривалі, негативно впливають не тільки на психологічний стан, а й на фізичне здоров’я людини. Важливим чинником якісної життєдіяльності є стресостійкість, що розглядається як уміння долати труднощі, контролювати власні емоції, проявляти витримку і такт. Стресостійкість визначається сукупністю особистих якостей, що дають змогу людині переносити значні інтелектуальні, вольові й емоційні навантаження, зумовлені особливостями професійної діяльності, без суттєвих шкідливих наслідків для діяльності людей, що оточують, і власного здоров’я.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12164
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Афанасьєва_Стаття.pdfStress resistance of a person is a dynamic individualpsychological property that changes during life under the influence, in particular, of factors of professional activity. It is established that the investigated specialists of the extreme profile of activity as a whole are characterized by high and medium level of stress resistance; they are dominated by positive, stenic mental states: activity, high mental tone, relaxation, stability of emotional tone, satisfaction with life in general. Stress resistance of the subjects has significant positive correlations with the scales: active attitude to life situation, relaxation, calmness, satisfaction with life in general. The developed program of development of stress 229 resistance is effective, since the conducted psychodiagnostics after its application showed the presence of positive changes in the neuro-mental processes of participants, the general increase of stress resistance in the study group.508,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.