Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12229
Title: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ СТАНУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Authors: Ігнатьєв, Олександр Михайлович
Keywords: надзвичайна ситуація, єдина автоматизована система моніторингу, геоінформаційні системи, карти ризику, цивільний захист
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Видавництво та друк – Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Класичний приватний університет. Запорізька торгово-промислова палата
Abstract: У роботі проведено оцінку можливостей організаційного механізму забезпечення державного управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) з метою зменшення ризиків виникнення НС техногенного характеру. Визначені напрями поліпшення підходів і методів державного регулювання в цій сфері з урахуванням сучас- них вимог і умов. Виділено організаційний механізм забезпечення державного управ- ління моніторингом стану ПНО. Зокрема, це Державний реєстр ПНО, який створювався як складник забезпечуючої підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС). Виокремлено підходи у розробленні єдиної методології збору, накопичення і передачі моніторингової інформації з метою оцінки стану ПНО. Окреслено особливості розвитку загальнодержавного моніторингу як єди- ної системи. Підкреслено, що у поєднанні з геоінформаційними системами Державний реєстр ПНО дозволить створювати карти ризику техногенної небезпеки для усіх регіо- нів держави. Визначено напрями розробки і реалізації ефективної державної політики в сфері моніторингу стану ПНО, спрямованої на послідовне зниження ризику аварій та мінімізації наслідків цих аварій, а саме створення та розвиток Єдиної автоматизо- ваної системи моніторингу, яка є тим фундаментом, без чіткого функціонування якого неможливе якісне функціонування всієї Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Враховано, що управління моніторингом стану ПНО може бути ефективним лише в разі наявності достовірної та систематичної інформації про його поточний стан. Вказано на те, що сьогодні в Україні діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування характеризується або повною відсутністю, або недостатнім рівнем застосування новітніх механізмів та технологій збирання та обробки інформації про стан ПНО, що пов’язано з незадовільним фінансово-матеріальним забезпеченням, кадровою проблемою тощо.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12229
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ігнатьєв.pdf267,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.