Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12278
Title: Деякі аспекти комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки процесу експлуатації поршневих двигунів внутрішнього згоряння
Authors: Кондратенко, Олександр Миколайович
Коваленко, Світлана Андріївна
Ткаченко, О.О.
Капінос, Є.В.
Keywords: критеріальне оцінювання
двигун внутрішнього згоряння
бенз(a)пірен
еталонні значення
транспортні технології
вагомість
Issue Date: 20-Dec-2020
Citation: Деякі аспекти комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки процесу експлуатації поршневих двигунів внутрішнього згоряння [Текст] / О.М. Кондратенко, С.А. Коваленко, О.О. Ткаченко, Є.В. Капінос // Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science and technology development» (20 – 22 December 2020, Kyiv). – K.: SPC «Sci-conf.com.ua», 2020. – рр. 412 – 421
Abstract: У дослідженні розроблено методики розрахункового оцінювання еталонних значень комплексного паливно-екологічного критерію проф. Ігоря Парсаданова як реперних точок психофізичної шкали часткової функції бажаності при її використанні як фактору екологічної безпеки процесу експлуатації енергоустановок з поршневим ДВЗ, а також вдосконалено методики розрахункового оцінювання величин цього критерію та Індексу еколого-хімічної оцінки проф. Павла Каніло з урахуванням: викидів оксидів сірки та бензо(а)пірену у склад відпрацьованих газів дизельного двигуна.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12278
ISBN: 978-966-8219-84-9
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-20-22.12.20.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.