Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1232
Title: СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕЛІТИ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
Authors: Скориніна-Погребна, Ольга Володимирівна
Keywords: економічна еліта
соціалізація
Issue Date: 2008
Publisher: Науково-методичний журнал: наукові праці. Серія «Соціологія». Вип. 90
Citation: 1. Вебер М. Основные понятия стратификации // Человек и общество: Хрестоматия. – К., 1999. – С. 86-106. 2. Куценко О.Д. Общество неравных. – Х.: Вид. Центр ХНУ им. В. Каразина, 2000. – 316 с. 3. Милицина И.В. Культурная самоидентификация студенчества: Дис. … канд. социол. наук. – Челябинск, 2000. – 233 с. 4. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в матрице современных цивилизационых изменений: Монографія. – Харьков: Изд-во НУА, 2007. – 576 с. 5. Соціокультурні ідентичності та практики / Під ред. А. Ручки. – К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – 315 с. 6. Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. – 1994. – № 1. – С. 35-52. 7. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. – М., 1979.
Series/Report no.: Серія «Соціологія»;90
Abstract: Стаття присвячена проблемі становлення економічної еліти. Автором охарактеризовані якості еліти, а також розглядається процес соціалізації особистості. Особливу зацікавленість викликає співставлення процесу соціалізації та формування соціальної ідентичності представників економічної еліти.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1232
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
социальная идентификация.pdf587,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.