Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1233
Title: Життєві цінності в уявленнях абітурієнтів та їх батьків в сучасному українському сусПільстві
Authors: Скориніна-Погребна, Ольга Володимирівна
Keywords: життєві цінності,
абітурієнти,
Issue Date: 2015
Publisher: Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2015. Т. 20. Вип. 4 (38).
Citation: Баева Л. В. Информационная эпоха: метаморфозы классических ценностей: монография / Л. В. Баева. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. — 218 с. 2. Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории: моно- графия / Л. В. Баева. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2004. — 277 с. 3. Бакіров В. С. Історичні форми ціннісної свідомості // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2001. — Вип. 12, № 511. — С. 9–15. 4. Логинова Л. Г. Ценности современных студентов / Л. Г. Логинова // Воспитание и разви- тие личности студента в условиях современного вуза: Всероссийская научно-практическая конференция. — М., 2000. — С. 110–115. 5. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики / В. И. Подшивалкина. — Кишинев, 1997. — 352 с.
Series/Report no.: Психологія.;Вип. 4 (38).
Abstract: Стаття презентує проблеми становлення та развитку життєвих цінностей абітурієнтів. Аналізуються ціннісні пріоритети з метою удосконалення системи вищої освіти та цілеспрямованого формування одних необхідних цінностей та корекції інших. Досліджено думку абітурієнтів та їх батьків щодо важливості низки життєвих цінностей. Сформовано та проаналізова- но рейтинги цих цінностей за кожною групою.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1233
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
життєві цінності.pdf127,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.