Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12455
Title: Оцінювання вогнезахисної здатності реактивних покриттів сталевих конструкцій
Authors: Ковальов, А.І.
Отрош, Юрій Анатолійович
Томенко, В.І.
Данілін, Олександр Миколайович
Безугла, Юлія Сергіївна
Карпець, Костянтин Михайлович
Keywords: вогнестійкість
стандартний температурний режим
стальні конструкції
вогнезахист
вогнезахисна здатність
скінченна модель
програмний комплекс ANSYS
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту України
Abstract: Проведено експериментальні дослідження з визначення температури з необігрівної поверхні сталевих пластин з мінімальним та максимальним значеннями товщини досліджуваного вогнеза-хисного покриття в умовах їх випробувань за стандартного температурного режиму пожежі. Про-аналізовані результати експериментального визначення температури з необігрівної поверхні стале-вих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за стандартного температурно-го режиму пожежі (температура в печі, температура у визначених місцях на поверхні сталевих пла-стин, поведінка досліджуваного вогнезахисного покриття). Досліджено вплив коефіцієнту тепло-віддачі конвекцією та тепловою радіацією на необігрівній поверхні сталевої пластини з вогнезахи-сним покриттям на точність моделювання теплових процесів, що відбуваються при вогневому впливові за стандартного температурного режиму пожежі. Побудовано розрахункову скінчено-елементну модель системи «сталева пластинавогнезахисне покриття» для моделювання нестаціо-нарного прогріву такої системи в програмному комплексі ANSYS. Проведено моделювання неста-ціонарного прогріву системи «сталева пластина вогнезахисне покриття» з однаковою товщиною (5 мм) та різних товщинах вогнезахисного покриття (0,248 мм та 1,288 мм) при стандартному тем-пературному режимові пожежі в програмному комплексі ANSYS. Проведено порівняння отрима-них розрахункових даних (температура з необігрівної поверхні сталевої пластини з вогнезахисним покриттям) з результатами експериментального дослідження прогріву таких пластин при їх випро-буваннях у вогневій печі при стандартному температурному режимові пожежі. Зроблено висновок про адекватність побудованої скінчено-елементної моделі в програмному комплексі ANSYS для системи «сталева пластинавогнезахисне покриття» при моделюванні нестаціонарного прогріву такої системи.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12455
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63. ПНС 32.pdf857,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.