Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12509
Title: ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Other Titles: FORMATION OF PERSONNEL POLICY IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE OF UKRAINE
Authors: Дімітрова, Є.В.
Keywords: кадрова політика
державне управління
механізми формування кадрової політики
цивільний захист
надзвичайна ситуація
Issue Date: 2018
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 1(8) 2018;
Abstract: У статті аналізуються такі поняття, як кадрова політика, пріоритети кадрової політики, механізми формування кадрової політик у сфері цивільного захисту України. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно робить внесок у розвиток теоретичних засад кадрової політики в контексті сучасної науки. На думку автора удосконалення підсистеми підготовки кадрів дозволить підвищити якість теоретичної та практичної підготовленості особового складу до виконання обов’язків за посадами. З’ясовано, що безперервна підготовка кадрів, що органічно поєднує спеціальну освіту, перепідготовку та підвищення кваліфікації, створить умови для постійного професійного росту особового складу, забезпечить його кар'єрне зростання та підтримку високої готовності рятувальних підрозділів до дій за призначенням.
Description: The article analyzes such concepts as personnel policy, personnel policy priorities, mechanisms of personnel policy formation. The theoretical significance of the study is that it contributes to the development of the theoretical foundations of personnel policy in the context of modern science. According to the author, the improvement of the training subsystem will improve the quality of theoretical and practical training of personnel to perform their duties. It was found that continuous training, which organically combines special education, retraining and advanced training, will create conditions for continuous professional growth of personnel, ensure their career growth and support the high readiness of rescue units to act as assigned.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12509
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimitrova.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.