Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12517
Title: Моделювання обертово-поступального руху гантелі, коли центр її маси переміщається по колу
Authors: Куценко, Леонід
Калиновський, Андрій
Поліванов, Олександр
Чернявський, Андрій
Запольський, Леонід
Keywords: геометричне моделювання
окремі фази обертання гантелі
рівняння Лагранжа другого роду
геометричний об'єкт у формі гантелі
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Київський національний університет будівництва і архітектури
Citation: Kutsenko, L. Моделювання обертово-поступального руху гантелі, коли центр її маси переміщається по колу / Leonid Kutsenko, Andrii Kalynovskyi, Oleksandr Polivanov, Andrii Cherniavskyi, Leonid Zapolskyi // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2020. – N 99. - С. 124-144. – Режим доступу : DOI : 10.32347/0131-579x.2020.99.124-144.
Series/Report no.: № 99 (2020);
Abstract: Запропонована геометрична модель обертово-поступального руху гантелі в центральному полі сил за умови, що її центр маси переміщається по колу заданого радіуса. Терміном гантель (в літературі dumbbell) позначається геометричний об'єкт з двома рознесеними на певну відстань масами, сполучених невагомим стержнем (подібно спортивній гантелі). Ідея моделювання основана на складанні та розв'язанні системи диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду. Для складання рівнянь використано лагранжіан опису обертово-поступального руху гантелі в центральному полі сил. Систему рівнянь утворено відносно п'яти функцій, що входять до п'яти узагальнених координат. Ці координати пов'язують нерухому і рухому системи координат, які забезпечують опис обертово-поступального руху гантелі. Систему диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду розв'язано чисельно в середовищі математичного процесора maple. Одержані результати дозволяють знайти наближені функціональні залежності для кожної з п'яти функцій узагальнених координат, які можна зображати графічно. Також одержано наближені описи похідних цих функцій залежно від параметрів гантелі і початкових умов її руху. Ці результати дозволили побудувати графіки фазових траєкторій функцій п'яти узагальнених координат, за допомогою яких можна визначати характер руху гантелі. Одержані залежності від часу для функцій узагальнених координат дозволяють скласти алгоритм комп'ютерної анімації обертово-поступального руху гантелі. При цьому будуть враховані параметри гантелі та початкові умови її руху. Наведено приклади моделювання траєкторій руху центрів мас вантажів гантелі. Одержані результати доцільно використовувати при дослідженні орбітальної динаміки гантелі для унаочнення її положення у просторі. Комп'ютерні анімації руху у невагомості гантелі дозволять аналізувати впливи на її переміщення кутових швидкостей обертання. На даному етапі досліджень одержані результати доцільно використовувати як основу лабораторних або курсових робіт кафедр геометричного моделювання та комп’ютерної графіки.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12517
Appears in Collections:Інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Куценко Калиновский________Киев 2020.doc544 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.