Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12702
Title: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Authors: Помаза-Пономаренко, А.Л.
Батир, Ю.Г.
Лопатченко, І.М.
Хмиров, І.М.
Хмирова, А.О.
Issue Date: 2021
Abstract: У монографії вирішено актуальну наукову проблему та надано практичні рекомендації щодо підвищення результативності державної політики сталого розвитку України з урахуванням вимог часу та суспільства. Розглянуто питання щодо формування глобальних фінансово-економічних, інституціональних, технологічних та інших трендів у межах цієї політики в Україні й ЄС. Визначені науково-теоретичні засади сталого розвитку України та її регіонів. При цьому проведено якісне дослідження семіотичних кодів у сфері державної політики стабільного розвитку України та її регіонів. Окреслено напрямки використання кадрового потенціалу та медійних технологій у контексті забезпечення сталого розвитку України та її євроінтеграції
Description: У монографії вирішено актуальну наукову проблему та надано практичні рекомендації щодо підвищення результативності державної політики сталого розвитку України з урахуванням вимог часу та суспільства. Розглянуто питання щодо формування глобальних фінансово-економічних, інституціональних, технологічних та інших трендів у межах цієї політики в Україні й ЄС. Визначені науково-теоретичні засади сталого розвитку України та її регіонів. При цьому проведено якісне дослідження семіотичних кодів у сфері державної політики стабільного розвитку України та її регіонів. Окреслено напрямки використання кадрового потенціалу та медійних технологій у контексті забезпечення сталого розвитку України та її євроінтеграції
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12702
Appears in Collections:Навчально-науково-виробничий центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomaza-PonomarenkoBatyrLopatchenkoKhmyrovKhmyrova.pdf642,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.