Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12871
Title: Дальність мобільного радіозв'язку системи ip site connect в умовах міста
Authors: Борисова, Лариса Володимирівна
Закора, Олександр Вікторович
Фещенко, Андрій Борисович
Keywords: Гранична дальність радіозв'язку, розповсюдження радіохвиль, IP Site Connect, напівпрозора радіоперепона, загасання радіосигналу
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет цивільного захисту
Citation: Проблеми надзвичайних ситуацій
Series/Report no.: Проблеми надзвичайних ситуацій;С. 89-99
Abstract: Розроблено математичну модель розповсюдження радіосигналів діапазону мобільних радіостанцій системи IP Site Connect з урахуванням факторів їх активного поглинання на шляху розповсюдження в умовах міста, а саме проблеми врахування впливу напівпрозорих радіоперепон будівельних споруд. Запропоновано аналітичну, а також графічну методику, які дозволяють здійснювати потрібні розрахунки дальності для різних властивостей радіоперепон і різної їх кількості на шляху розповсюдження радіохвиль (РРХ). Обґрунтовані вимоги до показників якості радіоприйому при наявності перепон. У якості критерію для визначення порогової дальності пропонується величина остаточного загасання сигналу, розрахована з урахуванням втрат потужності у будівельних конструкціях. Задачу розв'язано у частково ідеалізованій постановці з деякими обмеженнями, прийнятими у роботі: розглянуто випадок співвісного компланарного роз-ташування прийомної і передавальної антен, не враховуються втрати потужності сигналу в атмосфері на малих відстанях. В якості параметра, що обмежує дальність радіозв'язку, розглядається потужність сигналу на вході приймача ретранслятора з урахуванням втрат потужності на шляху РРХ. Розглядаються можливі варіанти побудови розрахункового алгоритму, при цьому перевага віддається графічній методиці визначення порогової дальності. Наведені результати розрахунків дальності для різних умов радіоприйому в умовах щільної міської забудови. На підставі прове-дених розрахунків розроблено рекомендації щодо попередження або подолання проблеми втрати радіозв'язку службою швидкого реагування. Наводяться аналітичні та графічні матеріали для різних варіантів практичної реалізації розрахункової методики. Приведені розрахунки та довідкові матеріали враховують параметри налаштування радіостанцій класу IP Site Connect, які можуть використовуватися у міських умовах. Врахування процесу поглинання радіохвиль у напівпрозорих радіоперепонах при прогнозуванні дальності радіозв'язку у районі надзвичайної ситуації дозволяє оптимізувати роботу ліквідаторів по евакуації населення та матеріальних цінностей та забезпечити безпечні умови роботи рятувальників.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12871
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робітItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.