Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12992
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ (НА ПРИКЛАДІ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА)
Authors: Пономаренко, Р. В.
Пляцук, Л. Д.
Затько, Й.
Keywords: поверхневий водний об’єкт
метод головних компонент
фактори формування якісного складу поверхневих вод
басейн Дніпра
Issue Date: 21-Apr-2021
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and ecological safety, 9(1/2021)
Series/Report no.: 9(1/2021), 31–35;
Abstract: В статті проведено аналіз якісного складу води поверхневих водних об'єктів (на прикладі річок басейну Дніпра) методом головних компонент, виявлені та інтерпретовані основні чинники, що формують багаторічну мінливість якісного складу води поверхневих водних об'єктів та вносять різний вклад у сумарну дисперсію. Дослідження проводились за даними проб контрольного забору води р. Дніпро в межах Басейнового управління водними ресурсами по 12 постам, за період з 2011 по 2020 рр. Визначені провідні фактори: літогенна особливості водозборів (на них припадає 17…51 % всієї дисперсії вибірки), життєдіяльність рослинних і тваринних організмів (12…39 %), вилуговування Fe- і Cu-вмісних мінералів (10…29 %). В статті показано, що при формуванні хімічного складу води річок досліджуваного регіону визначальним є фактор надходження іонів з порід, на яких відбувається формування водозбору. Виявлено фактор, що характеризує місцеві умови формування річкового стоку - процес розвантаження підземних вод, що виявляється в зміні концентрацій кремнію і нітратів. Крім того, встановлена негативна залежність змін вмісту іонів кремнію і нітратів від температури. Оригінальність дослідження базується на інтегрованому підході, який включає проведення досліджень за наявними даними в базі Державного агентства водних ресурсів України, який враховує принципи збереження біорізноманіття, сталого використання водних ресурсів, управління та басейни річок, моніторинг та оцінку інформації про їх стан. В подальшому запропонований підхід, може стати предметом досліджень в напрямку встановлення факторів, що характеризують місцеві умови формування річкового стоку, у тому числі з урахуванням техногенного навантаження на нього.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12992
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-35-Ponomarenko_Plyatsuk_Zatko.doc1,08 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.