Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12994
Title: МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Authors: Ковальов, О. О.
Собина, В. О.
Соколов, Д. Л.
Гарбуз, С. В.
Васильєв, С. В.
Коханенко, В. Б.
Keywords: атмосферне повітря
пости моніторингу
концентрації
математична модель
ОНД-86
модель Гауса
базова станція
3G/4G оператор
Issue Date: 21-Apr-2021
Publisher: National University of Civil Defence of Ukraine
Citation: Technogenic and ecological safety, 9(1/2021)
Series/Report no.: 9(1/2021), 16–25;
Abstract: В роботі запропоновано створення мережі повністю автоматичних постів моніторингу за забрудненням атмосферного повітря на базі мереж базових станцій 3G/4G операторів мобільного зв’язку України, що дозволить отримувати дані про концентрації забруднюючих речовин що підлягають обов’язковому контролю в режимі реального часу в конкретній точці простору з відомими координатами. Проведено обґрунтування вибору і адаптація математичної моделі розрахунку поширення домішок забруднюючих речовин в атмосфері (необхідної складової частини запропонованого методу) з урахуванням інженерно-технічних засобів проведення автоматизованих вимірів. Розроблений метод прогнозування рівня забруднення і його поширення з урахуванням метеорологічних умов на базі адаптації моделі ОНД-86, а також її доповнення розрахунками за нестаціонарною моделлю Гауса. Метод відрізняється від існуючих оцінкою вкладу кожного джерела з використанням результатів оперативного контролю, що дозволяє створювати автоматизовані системи забезпечення якості атмосферного повітря.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12994
Appears in Collections:Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-25-Kovalov_Sobyna_Sokolov_Harbuz_Vasyliev_Kokhanenko.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.