Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13024
Title: Основи біології людини
Authors: Ільїна, Юлія Юріївна
Перелигіна, Ліна Анатоліївна
Приходько, Юрій Олександрович
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Панов А.М.
Abstract: Викладений матеріал спрямовано на підвищення рівня біологічних знань таким чином, щоб уся різноманітність живої природи сприймалась як єдина система із загальними законами походження, розвитку, із зако-номірностями будови та життєдіяльності; спрямовано на формування логіки пізнання живої природи від загального до конкретного, що умож-ливлює розвивальний характер навчання і сприяє формуванню теоре-тичного мислення. Біологічний матеріал структуровано так, щоб слухачі об’єднували окремі знання у систему, забезпечуючи їх інтеграцією. Підручник може бути використаний для підготовки до проміжного контролю знань, виконання контрольних робіт, іспитів та заліків з дис-циплін природничого циклу.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13024
ISBN: 978-617-7771-48-6
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи биолог люд (Ильина)ПИДРУЧНИК .pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.