Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13347
Title: СПОСІБ ОТРИМАННЯ ШВИДКОТВЕРДІЮЧОЇ ПІНИ
Authors: Кірєєв, Олександр Олександрович
Лєщова, Валерія Андріївна
Калиновський, Андрій Якович
Виноградов, Станіслав Андрійович
Савченко, Олександр Віталійович
Пєтухов, Руслан Альбертович
Кустов, Максим Володимирович
Issue Date: 26-May-2021
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
Citation: Пат. 147595, МПК (2006) C04B24/00. Спо-сіб отримання швидко-твердіючої піни / Кірєєв О.О., Лєщова В.А., Калиновський А.Я., Виноградов С.А., Савченко О.В., Пєтухов Р.А., Кустов М.В.; заявник та патентовласник Націо-нальний університет цивільного захисту України. - № u202006144, заяв. 22.09.2020; опубл. 26.05.2021, бюл. № 21.
Series/Report no.: ;UA 147595 U
Description: Спосіб отримання швидкотвердіючої піни, при якому виконують змішування основного компонента гелеутворюючої системи з водою (Н2О), рідкого скла ((Na2O·2,7SiO2) з водою, після чого їх активно механічно перемішують між собою, при цьому додають поверхнево-активну речовину. Як основний компонент гелеутворюючої системи використовують хлорид амонію (NH4Cl).
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13347
Appears in Collections:Інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ШВИДКОТВЕРДІЮЧОЇ ПІНИ .pdf160,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.