Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13349
Title: Водяна цистерна пожежного насосно-рукавного автомобіля
Authors: Кривошей, Борис Іванович
Виноградов, Станіслав Андрійович
Калиновський, Андрій Якович
Васильєв, Сергій Вікторович
Титаренко, Андрій Вікторович
Чернуха, Антон Андрійович
Рубан, Артем Вікторович
Безуглов, Олег Євгенійович
Луценко, Тетяна Олексіївна
Issue Date: 30-Jun-2021
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
Citation: Пат. 148070, МПК (2006) A62C 27/00, B60P 3/22 (2006.01). Водяна цистерна по-жежного насосно-рукавного автомобіля / Кривошей Б.І., Вино-градов С.А., Калинов-ський А.Я., Васильєв С.В., Титаренко А.В., Чернуха А.А., Рубан А.В., Безуглов О.Є., Луценко Т.О.; заявник та патентовласник На-ціональний університет цивільного захисту України. - № u202101047, заяв. 02.03.2021; опубл. 30.06.2021, бюл. № 26.
Series/Report no.: ;UA 148070 U
Description: Водяна цистерна пожежного насосно-рукавного автомобіля виготовлена з поліпропілену, має паралелепіпедну форму, вертикально встановлену контрольну трубу, горловину, відстійник зі зливним краном, хвилерізи та отвори для заповнення вогнегасними речовинами. Всередині цистерни на її стінках по периметру на рівні води змонтовано n хвильових електрогенераторів.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13349
Appears in Collections:Інженерної та аварійно-рятувальної технікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.