Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14116
Title: Improving the installation of fire gasing with gelelating compounds
Authors: Остапов, Костянтин Михайлович
Сенчихін, Юрій Миколайович
Сировий, Володимир Васильович
Аветісян, Вадим Георгійович
Keywords: гелеутворюючі сполуки
ствол-розпилювач
установка гасіння
плоско-радіальний струмінь
дистанційне пожежогасіння
вихідний перетин
Issue Date: 13-Apr-2021
Publisher: Національний університет цивільного захисту України, 2021
Citation: Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – Вип. 1(33). – С. 4-14.
Abstract: Встановлено, що організація гасіння пожеж із застосуванням гелеутворюючих сполук є перспективним напрямом підвищення ефективності гасіння, особливо в багатоповерхових будівлях і спорудах різного функціонального призначення. Враховуючи недоліки існуючих технічних рішень, щодо використання гелеутворюючих сполук для ефективного гасіння пожеж, обґрунтована необхідність розробки нових конструкцій (стволів-розпилювачів). Запропоновані рішення мають забезпечувати перед усім, безпеку пожежного рятівника. Нові конструкції стволіврозпилювачів повинні мати дистанцію подачі гелеутворюючих сполук безпечну для оператора-ствольщика, а також відповідати загальним технічним вимогам до засобів пожежогасіння. Розроблено автономну установку гасіння гелеутворюючими сполуками для дистанційного пожежогасіння плоско-радіальними струменями компонент гелеутворюючих сполук. Запропоновано виконувати фіксацію стволів-розпилювачів за допомогою спеціального пристосування для наведення їх на об’єкт пожежогасіння з верифікацією за кутами до горизонту, кутами відхилення відносно площини прицілювання, висоті і ширині симетричного розміщення. Таким чином це дозволяє більш ефективно подавати на відстань до 10 метрів дві компоненти гелеутворюючих сполук і не допускає передчасного або запізненого їх змішування. Сконструйовані і виготовлені натурні зразки стволів-розпилювачів РС-10 для подачі плоско-радіальних струменів гелеутворюючих сполук на відстань до 10 м. Для розрахунку раціональних значень геометричних параметрів вихідного перетину ствола-розпилювача РС-10 використано методику оптимального планування експериментів. Сформульовано і здійснено постановку задачі 4-х факторного (другого порядку) оптимального планування експерименту процесу подачі плоскорадіальних струменів за допомогою стволів-розпилювачів РС-10. Визначені основні конструктивні параметри ствола-розпилювача (виріз сектору жорсткої пластини та її товщина), які відповідають області раціональних геометричних параметрів. Отримані результати можуть бути використані під час проектування установок гасіння гелеутворюючими сполуками.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14116
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ЦЗ_2021.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.