Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14201
Title: Е-ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ (ЧАСТИНА 1)
Authors: Помаза-Пономаренко, А.Л.
Грень, Л.М.
Батир, Ю.Г.
Лопатченко, І.М.
Issue Date: 2021
Citation: Університетські наукові записки, 2021, № 2 (80)
Abstract: Соціально-економічний розвиток в Україні та світі може відбуватися в різних напрямках, серед яких туристичний займає одне з визначальних місць, на рівні з машинобудівельною та нафтовидобувною сферами. Напрямки такого розвитку постійно уточнюються через поширення використання інноваційних технологій у суспільному житті. Установлено, що таке використання відбувається в межах процесів цифровізації. Її головною метою є безперешкодне й оперативне задоволення потреб суспільства та захист його інтересів. Туристичну сферу з упевненістю можна віднести до сфери послуг. Виявлено, що вона, а також економічна сфера, бізнес та ін. в Україні визначені як одні з перспективних у впровадженні новітніх технологій. Отже, метою статті є визначення особливостей їхнього використання в туристичній сфері як напрямі соціально-економічного розвитку держави. Запропоновано й обґрунтовано е-туризм розглядати не тільки з позиції використання новітніх технологій, а також упровадження таких наукових принципів: оперативності, системності, ефективності, раціональності тощо, що передбачають виважене та результативне використання природних рекреаційних ресурсів, а також збереження культурно-історичної спадщини для майбутніх поколінь. Через важливість такої комплексної характеристики е-туризму вирішено його здійснити в межах двох частин дослідження. Перша частина стосується розгляду туризму як складової електронної комерції, а друга — його екологічних аспектів. Щодо першої частини дослідження, то акцентовано, що в умовах невизначеності складно робити точні оцінки щодо швидкості розвитку е- туризму. Проте деякі фактори, ризики та перспективи цього процесу для України певною мірою можна окреслити. З’ясовано, що останнім часом активізація е-туризму зумовлена поширенням вірусу COVID-19. Тому перспективним визнано розвиток туристичної сфери насамперед у таких напрямках: 1) застосування новітніх технологій, що полегшують доступ до туристичних послуг через закритість державних кордонів; 2) екологічний, лікувально-оздоровчий, медичний та ін. соціально орієнтований туризм. Акцентовано, що розвиток е-туризму покликаний забезпечити підвищення результативності функціонування медичної, освітньої, наукової, міграційної та інших сфер суспільної життєдіяльності. З’ясовано, що дієве використання новітніх технологій у туристичній та інших сферах покликано: 1) підвищити реалізацію прав та інтересів людини; 2) забезпечити довгострокову конкурентоспроможність України на міжнародних ринках; 3) підвищити рівень та якість туристичних послуг; 4) забезпечити доступ до інформації, необхідної для надання цих послуг тощо. Обґрунтовано, що в Україні в короткостроковому періоді можна очікувати реалізації сценарію щодо розвитку е-туризму в межах напрямків, що виокремленні в залежності від функцій, що е-туризм виконує.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14201
Appears in Collections:Навчально-науково-виробничий центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomaza-Ponomarenko, Hren_2021_2.pdf297,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.