Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14204
Title: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПРАВОВОГО, ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКІВ
Authors: Помаза-Пономаренко, А.Л.
Сємілєтов, О.С.
Медведєва, Д.О.
Крюков, О.І.
Issue Date: 2021
Abstract: Визначено, що найближчі світові тенденції розвитку екологічної сфери будуть реалізовуватися довкола трьох основних її підсистем, насамперед правової й інноваційної, ефективність яких покликана підвищувати інституційна підсистема. Зважаючи на вичерпність природних ресурсів і висхідний характер правового поля, обґрунтована необхідність контент-аналізу його правових засад в екологічній сфері, що повинні визначати механізм оцінювання її стану розвитку. Отже, метою статті є контент-аналіз стану дії механізмів публічного управління в екологічній сфері України з позиції визначення ефективності його реалізації, а також шляхів удосконалення в таких напрямах, як правовий, інституційний та інноваційний. З'ясовано, що у 2016 р. Україна зайняла 44 місце з 180 країн у світовому Індексі екологічної ефективності (складеному за даними Центру екологічної політики і права при Йельському університеті). Це свідчить про екологічно незбалансовану політику держави. Виявлено, що з метою вирішення цього проблемного питання було прийнято Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Ґрунтовний аналіз цього закону дає змогу стверджувати, що він є результатом значної роботи законодавця. Вважаємо, що саме ця Стратегія з усіх розроблених в Україні дійсно має вигляд дорожньої карти, у якій містяться мета, цілі, інструменти, «план – факт». Разом із тим відзначимо, що вона повинна містити механізм її реалізації, який, на жаль, відсутній. На підтвердження висловленої гіпотези також проведено контент-аналіз чинного законодавства в екологічній сфері, яке оцінено з позиції застосування трьох підходів: 1) типових; 2) методичних; 3) технологічних. Вони відзначаються парадигмальністю, тобто формують новий базис методів дослідження вибраної проблематики дослідження. Власне кажучи, у межах зазначених підходів обґрунтовано застосовувати низку методів (див. таблицю 1). Отже, модель публічного управління екологічною сферою в Україні повинна відповідати вимогам часу та суспільства, а тому включати насамперед удосконалене нормативно-правове й інституційне забезпечення, що має унеможливлювати вплив факторів позасистемності на цю модель.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14204
Appears in Collections:Навчально-науково-виробничий центр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Помаза-Пономаренко, Сємілєтов, Медведєва, Крюков.pdf317,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.