Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14325
Title: Особливості прийняття рішення та життєстійкості в організації у співробітників з різним типом когнітивного стилю особистості: полезалежність та поленезалежність
Authors: Тіщенко, А.Ю.
Ушакова, Ірина Михайлівна
Селюкова, Тетяна Василівна
Keywords: прийняття рішень
життєстійкість
когнітивний стиль
полезалежність
поленезалежність
організація
Issue Date: 2021
Citation: Фаховий науковий журнал «Габітус»
Series/Report no.: Випуск 24. Т. 1.;
Abstract: У статті розглядається питання взаємозв’язку когнітивного стилю полезалежність-поленезалежність у таких процесах, як прийняття рішень і життєстійкість. Результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження проблеми показали, що прийняття рішення співробітниками і керівниками організації визначається переважним когнітивним стилем особистості та показниками життєстійкості. Ми розуміємо прийняття рішення як вольовий акт формування послідовних дій, що ведуть до досягнення мети на основі перетворення інформації в ситуації невизначеності. На цей процес суттєвий вплив мають різні когнітивні та особистісні характеристики, зокрема, когнітивні стилі (полезалежність–поленезалежність) та життєстійкість. Когнітивний стиль – це характеристика особистості, стійкі індивідуальні особливості пізнавальних процесів, які спричиняють використання різних дослідницьких стратегій. Представники полезалежного стилю більше довіряють наочним враженням при оцінці того, що відбувається. Представники поленезалежного стилю, навпаки, покладаються на внутрішній досвід і легко відмежовуються від впливу поля. Життєстійкість характеризує ступінь сформованості здатності особистості витримувати ситуації гострого або хронічного стресу, зберігати внутрішню збалансованість, не знижуючи успішності діяльності. Життєстійкість є фундаментом особистісних рис і одним із ключових параметрів здатності людини до зрілих форм саморегуляції і прийняття рішень. В емпіричному дослідженні виявлено, що особи, яким притаманний поленезалежний когнітивний стиль особистості, мають більш високі показники за рівнем життєстійкості та здатні легко переносити невизначеність, адаптуватися до неї і приймати в умовах невизначеності ефективні рішення. Натомість співробітники компанії, які належать до полезалежного когнітивного типу особистості, частіше використовують непродуктивні стратегії прийняття рішень і менш стійкі до ситуацій стресу. На основі цих даних розроблена програма тренінгу, який буде реалізований надалі.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14325
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdfТіщенко А.Ю., Ушакова І.М., Селюкова Т.В. Особливості прийняття рішення та життєстійкості в організації у співробітників з різним типом когнітивного стилю особистості: полезалежність та поленезалежність. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Фаховий науковий журнал «Габітус». Випуск 24, Том 1. 2021. С. 131-135.169,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.