Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14668
Title: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ОБОРОННОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Other Titles: MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE COMPONENT OF THE DEFENSE AND INDUSTRIAL COMPLEX
Authors: Усаченко, О.О.
Родченко, Л.М.
Родченко, І.Ю.
Keywords: інноваційна діяльність
оборонно-промисловий комплекс
система управління
Issue Date: 2021
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(15)2021;
Abstract: При аналізі функціонування існуючих підприємств оборонно-промислового комплексу визначено чинники, що негативно впливають на управління інноваційною діяльністю. Переважна частина наукових досліджень і розробок все ще здійснюється тими організаціями науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які найбільш віддалені від потреб підприємств і попиту на продукцію з боку промислового сектора, в тому числі і оборонно-промислового комплексу. Два фактори - низькі інноваційні можливості оборонно-промислових підприємств і відносна ізольованість галузевих дослідних інститутів від промислових підприємств - чинять негативний вплив на рівень конкурентоспроможності, а також на конструювання, виробництво і реалізацію продукції в Україні. На ділі можна сказати, що ці два фактори є найсуттєвішими перешкодами на шляху пе ретворення української системи наукових досліджень і розробок в українську інноваційну систему.
Description: The analysis of the functioning of the existing enterprises of the defenseindustrial complex identifies the factors that negatively affect the management of innovation. The vast majority of research and development is still carried out by those organizations of research and development that are furthest from the needs of enterprises and demand for products from the industrial sector, including the defense industry. Two factors - low innovative capabilities of defense-industrial enterprises and the relative isolation of industry research institutes from industrial enterprises - have a negative impact on the level of competitiveness, as well as on the design, production and sale of products in Ukraine. In fact, we can say that these two factors are the most significant obstacles to the transformation of the Ukrainian system of research and development into the Ukrainian innovation system.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14668
Appears in Collections:ВІСНИК НУЦЗ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2021/Випуск15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Usachenko.pdf594,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.