Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15165
Title: Керування кластерною будовою металевих покриттів шляхом електрохімічного співосадження металів
Authors: Трегубов, Д.Г.
Гапон, Ю.К.
Слепужніков, Є.Д.
Липовий, В.О.
Keywords: темпретура плавлення
металеве покриття
кластер
міцність
Issue Date: May-2022
Publisher: НУЦЗУ
Citation: Гапон Ю.К., Трегубов Д.Г., Слепужніков Є.Д., Липовий В.О. Керування кластерною будовою металевих покриттів шляхом електрохімічного співосадження металів / Problems of Emergency Situations: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2022. С. 126-127.
Abstract: При формуванні властивостей покриттів необхідно зауважити, що метали схильні до утворення кластерів. В отриманих складах W має найменший вміст, а значить є базовим атомом для утворення даної кластерної будови. Со здатний до утворення більш рівномірної кластерної будови, оскільки за співвідношенням міжатомних відстаней між базисними площинами та у площинах призми ГЩ-ґраток він має с/а ≈ 1,633 – тобто співвідношення близьке до ідеального (тому за підвищених температур він здатний до поліморфного перетворення ГЩ–ГЦ). Найбільшу міцність сплаву отримано для співвідношення металів у сплаві Co – 60 %, Мо – 22,1 %,W – 17,9 %, що дозволило сформувати щільний кластер у формі ікосаедру з атомом W у центрі.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15165
Appears in Collections:Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_PES2022_Гапон.pdfКластер металевого покриття366,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.