Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15353
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Authors: Рубан, Артем Вікторович
Пастернак, Вікторія Валентинівна
Keywords: комп’ютерного матеріалознавства
металографічні методи
Issue Date: May-2022
Publisher: Харків
Citation: Problems of Emergency Situations – 2022
Abstract: В основу комп’ютерного матеріалознавства полягає детальне вивчення структур- но-неоднорідних матеріалів, залежність компонентів між їхнім хімічним складом, струк- турою, властивостями неоднорідних матеріалів, взаємозв’язок із технологією їх отри- мання, переробка, основні умови експлуатації, а також створення нових та структурно- неоднорідних матеріалів, що задовольняються потребами людства [1]. Створення та роз- робка нових, високоефективних структурно-неоднорідних матеріалів (СНМ) неможлива без вимірювання та контролю основних властивостей вихідних компонентів, а також го- тових виробів [2]. СНМ характеризуються цілим рядом структурних та експлуатаційних параметрів, які, зазвичай, визначаються властивостями вихідних компонентів (порошків) та технологією їх виготовлення [3].
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15353
Appears in Collections:Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PES2022 (2).pdf6,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.