Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1539
Title: ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО СМІТТЄЗВАЛИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Other Titles: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ МУСОРНОЙ СВАЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
FORECASTING OF SAFETY LEVEL OF UNAUTHORIZED LANDFILL BASED ON SIMULATION MODELLING
Authors: Вамболь, Сергій Олександрович
Вамболь, Віола Владиславівна
Колосков, Володимир Юрійович
Деркач, Юрій Федорович
Keywords: екологічна безпека
відходи
несанкціоновані звалища
імітаційне моделювання
Issue Date: Dec-2016
Citation: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Series/Report no.: 2/2016 (22);
Abstract: Показано актуальність дослідження й необхідність розробки методів, що дозволяють не лише оцінювати безпеку місць зберігання відходів в даний момент часу, але й прогнозувати рівень їхньої безпеки. Запропоновано вдосконалення методу прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища шляхом використання імітаційного моделювання. Дослідження показали, що цей метод дозволяє одержати стійку статистику розвитку подій, якщо реальна система, з якою проводяться експерименти, замінена моделлю, що з достатньою точністю описує цю систему. Під час розроблення моделі пропонується розглядати необхідні для визначення рівня екологічної безпеки показники якості навколишнього середовища й параметри звалища, які визначають фактори ризику виникнення НС на об'єкті. В цьому дослідженні показані й математично описані взаємозв'язки процесів, що відбуваються на об'єкті та у довкіллі. При цьому величини, які характеризують взаємозв'язки процесів, розглядаються як відгуки навколишнього середовища й об'єкта на вплив зовнішніх чинників. Результатом даного дослідження є удосконалення методу прогнозування рівня безпеки несанкціонованого звалища шляхом використання імітаційного моделювання
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1539
ISSN: 2073-5057
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-58.pdf648,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.