Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1545
Title: Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням
Authors: Григоренко, Олександр Миколайович
Keywords: эпоксиполимер
дымообразование
огнезащита
противопожарная защита
пожарная опасность
Issue Date: Jun-2014
Publisher: КП "Міська друкарня"
Abstract: Монографія присвячена розробці епоксидних композицій зниженої горючості та димоутворювальної здатності для підвищення ефективно-сті протипожежного захисту деревини. Визначено математичні залежності зміни горючості та димоутворю-вальної здатності епоксиполімерів від складу композицій. Встановлено, що найефективнішою добавкою для зниження димоутворення серед ок-сидів металів є CuO. На підставі проведених теоретичних і експеримен-тальних досліджень запропоновано декілька можливих механізмів зни-ження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді (ІІ). Вперше встановлено, що ефективність зниження димоутворювальної здатності й горючості епоксиполімерів у присутності оксидів металів зростає зі зменшенням основності оксидів.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1545
ISBN: 978-617-619-155-1
Appears in Collections:Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография_Григоренко.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.