Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1547
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ
Other Titles: Практикум
Authors: Михайлюк, Александра Петровна
Олейник, Владимир Викторович
Сырых, Василий Николаевич
Keywords: Пожежна безпека технологічних процесів,
Пожежна профілактика технологічних процесів
Issue Date: 2016
Publisher: НУЦЗУ
Abstract: Практикум являє собою збірник задач з дисциплін «Пожежна про-філактика технологічних процесів», «Пожежна безпека технологічних процесів» для підготовки здобувачів бакалаврського ступеня вищої освіти у галузі знань «Цивільна безпека» за спеціальністю „Пожежна безпека”. Практикум містить 6 розділів, які присвячені теоретичним основам пожежної профілактики технологічних процесів і апаратів, кожний з яких представлений теоретичною частиною, методиками розв’язання типових задач, контрольними завданнями та необхідними довідковими матеріалами для їх виконання. Практикум може бути ко-рисним широкому колу фахівців, які займаються профілактикою по-жеж на виробництві.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1547
Appears in Collections:Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум ТОППТП 2016.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.