Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15635
Title: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТОМ
Other Titles: FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Authors: Кононович, Вячеслав Генріхович
Keywords: державне управління, органи влади, організація,фізична культура та спорт, законодавство
Issue Date: 2017
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2 (7) (2017);
Abstract: Державне управління розвитком сфери фізичної культури та спорту має відповідати сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу України до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить її подальше інтегрування в європейський і світовий спортивний простір. Один із пріоритетних напрямів розвитку сфери фізичної культури і спорту полягатиме в удосконаленні інституційних механізмів державного управління сфери фізичної культури та спорту на засадах впровадження прогресивного зарубіжного досвіду.
Description: Public administration of the development of physical culture and sports must meet modern integration and globalization processes, the requirements of Ukraine's transition to post-industrial civilization, which will ensure its further integration into the European and world sports space. One of the priority areas for the development of physical culture and sports is to improve the institutional mechanisms of public administration in the field of physical culture and sports on the basis of the introduction of progressive foreign experience.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15635
Appears in Collections:Кафедра фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стать2 Engl.pdf398,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.